Ondanks een rechtszaak en een heuse commissie (Van der Haak) die de beveiliging van Pim Fortuyn onderzocht, blijven er nog een hoop vragen openstaan. In dit hoofdstuk wordt die informatie inzichtelijk gemaakt. De conclusie kan alleen maar zijn dat de Commissie Van der Haak een doofpotcommissie was en dat de zaak nog lang niet tot de bodem is uitgezocht.

Zomaar enkele onopgehelderde vragen

Met het verstrijken van de tijd ontstaan steeds meer vragen en rijst steeds meer onbehagen. De politiek correcte media lijkt zich stelselmatig te onthouden van kritische vragen aan de juiste personen of zelf objectief onderzoek doen naar 'de waarheid' en blinkt uit in het doodzwijgen van de vragen die elke kritische Nederlander heeft t.a.v. de moord op Pim Fortuyn ...
 
Na de rechtzaken en het rapport van de commissie Van den Haak met haar doofpotrapport zijn er nog vele vragen overgebleven (in willekeurige volgorde):
 
 • Volkert die zeer zorgvuldig zijn sporen (liet) wissen was kennelijk vergeten om zijn wapen goed schoon te maken zodat het oude DNA op het pistool bleef zitten, of was het de bedoeling het wapen weg te gooien zonder zijn eigen DNA achter te laten?
 • Wat was Volkert van plan met de andere LPF-Kandidaten?
 • Waarom is er niks bekend over link Volkert met de anti-bont demonstranten met nep-Pim?
 • Hoe zit het met de moord op de Gelderse milieu-ambtenaar Chris van der Werken in 1996?
 • Wat is de rol van Sjoerd van der Wouw van VMO in Wageningen?
 • Wat zijn de banden met Groen-Links politici? (Zoals de wethouder in Wageningen)
 • Heeft Petra L. ook altijd haar mond dichtgehouden tijdens verhoren?
 • Heeft Petra Lievense nou wel of niet op het Ministerie van VROM gewerkt als assistente voor Jan Pronk? Daar gingen namelijk hardnekkige geruchten de ronde over.
 • Ook zou Pronk zich hoogstpersoonlijk met de subsidie aan VMO hebben bemoeid toen die stopgezet dreigde te worden
 • Welke duistere rol heeft de minister van Binnenlandse zaken vervuld (Klaas de Vries - PVDA)?
 • Hoe "onafhankelijk" is de Commissie van der Haak??
 • Waarom was de recherche diezelfde avond nog in het huis van Fortuyn en niet in het huis en het werk van Volkert? Het eventueel te verkrijgen bewijsmateriaal is bij de dader normaalgesproken kwetsbaarder, vluchtiger, dan bij het slachtoffer.
 • Klopt het dat de harde schrijf van Fortuyn in goede staat door de recherche is meegenomen en gecrasht is teruggekomen? Waarom?
 • Waarom had Van der Graaf explosieven en chemische middelen in zijn garage? Waarom is dit niet meegenomen in de strafzaak? Waarvoor diende deze producten? Wat wilde Van der Graaf met deze chemische middelen doen?
 • Is het waar dat het Rechercheteam in Hilversum de eerste week na de moord GEEN ENKELE support kreeg van de politie in Amsterdam en van de BVD? (in opdracht van "Den Haag")
 • Hoe zit het met de getuigen die Van der Graaf hebben gezien met iemand anders - in Tilburg, enkele weken eerder, toen Fortuyn daar boeken ging signeren?
 • Hoe zit het met de getuige die Van der Graaf in verband bracht met de moord op de Veluwse Milieu-ambtenaar?
 • Wat heeft Petra Lievense die dag eigenlijk gedaan? Waar was zij op het moment van de aanslag?
 • Hoe kon het dat de politie in volle sterkte inclusief kogel vrije vesten Volkert van der Graaf "op stond te wachten"? Hoe toevallig is het dat er net een peloton zwaar bewapende ME'ers klaarstond om Volkert van der Graaf te arresteren?
 • Wat is de productie datum van de gebruikte kogels en wat is de chemische samenstelling van het kruit? Indien onderzocht komen deze overeen met de moord op van der Werken?
 • Zijn er slijtsporen op de aangetroffen kogels (die oorspronkelijk in het wapen zaten) bij Volkert overeenkomstig met het gebruikte magazijn?
 • Waarom is de getuige Filemon Wesseling is nooit verhoord terwijl deze ook twee uur op het interview van Pim Fortuyn heeft gewacht?
 • Wie wiste Volkert van der Graaf’s computer gegevens op zijn harddisk terwijl hij al gevangen zat op 6 mei?
 • Wat voor gesprekken met Pim hebben er op 4 en 5 mei 2002 plaatsgevonden?
  Wie waren daarbij aanwezig?
 • Wat is de beleving van butler Herman over deze twee dagen?
  Wat is de beleving van de heer Herben over deze twee dagen?
 • Wie had de eerste 48 uur de leiding over het onderzoek, voordat Officier van Justitie Dhr. Plooy die kreeg? En vooral: waarom?
 • Waarom duurde het zolang totdat de ambulance kwam?
 • Waarom ging het hek van het mediapark niet open (sabotage)?
 • Waarom werd het huis van Pim Fortuyn direct op de avond na de moord onderzocht en ging de recherche pas na een week bij VMO langs?
 • Waarom zijn de verklaringen van de bij Pim Fortuyn betrokken mensen niet in de onderzoeken (recherche, Van der Haak) meegenomen?
 • Waarom is de verklaring van de bij Pim Fortuyn betrokken makelaar over de uitspraak van een recherchelid ("Ja, ik heb het") niet onderzocht? Wat had dit recherchelid gevonden? Werd Fortuyn wel afgeluisterd, zoals hij zovaak beweerde?
 • Was Volkert van der Graaf de avond van 5 mei 2002 inderdaad in Amsterdam bij 'vrienden' en niet in Harderwijk in zijn woning? Waarom was hij daar? Wat deed hij daar? Met wie was hij daar?
 • Was Volkert van der Graaf inderdaad 's middags bij Hotel Brabant in Breda, zoals een getuige heeft verklaard?
 • Wat was de exacte route de Volkert op 6 mei 2002 heeft afgelegd?
 • Er zou een vluchtauto zijn gesignaleerd in de buurt van het mediapark? Wat is er met deze wagen gebeurd? Waarom is deze weggereden?
 • Welke gegevens stonden er bij Volkert ivm de moord op de PC?
 • Wat is de rol geweest van de BVD (AIVD) bij het verduisteren van bewijsmateriaal?
 • Wat is er gebeurd met de videocassettes van de bewakingscamera's van het Mediapark in Hilversum. Staat daar nog aanvullende informatie op?
 • Volgens bronnen hebben medewerkers in de bediening gezegd dat zij Ad Melkert en Wim Kok op 's avond op 6/5 hebben bediend met champagne. Wat is er waar van het gerucht dat deze twee heren met champagne getoast hebben op de moord?
 • Hoe betaalde Volkert zijn advocaten Britta Böhler en Stijn Franken, naar verluid twee 'topadvocaten'.
 • Hoe is het mogelijk dat Volkert van der G. binnen ca. 5 minuten al aangehouden is door 6 politiemannen met kogelvrije vesten en politiehonden en meerdere politieauto's? 1 toevalig aanwezige politieauto met twee politieagenten zou al rare vermoedens oproepen, maar 6 politieagenten met kogelvrije vesten en politiehonden en meerdere politieauto's binnen ca. 5 minuten?! Laten we hierbij vooral niet vergeten dat het rond 18:00 uur was en zoals iedereen weet is dat rond het spitsuur op een normale werkdag.
 • Waarom is Ruud de Wild als direct betrokkene enkele dagen na de moord nog niet gehoord door de justitie? Dit terwijl de verdachte volgens de justitie in alle toonaarden zweeg en het motief dus onduidelijk was. Vele aanwijzingen hadden er namelijk kunnen zijn door getuigenissen van ooggetuigen; de manier van doden, het roepen van iets tijdens de liquidatie, de emotionele staat van de schutter, etc.. Weet of wist men het motief al of was men gewoon niet geinteresseerd in het motief, of was het gewoon een blunder? Is het laatste het geval dan wil ik antwoord waarom dezelfde personen nog aan het onderzoek werken, zijn de eerstgenoemde opties valide dan zijn er ernstigere vragen te stellen ...!
 • Waarom zet iemand die een moord gaat plegen zijn auto bij een benzinestation waarvan iedereen weet dat deze vrijwel allemaal bewaakt worden met camera's? En waarom pleegt iemand een moord op een plek, het mediapark waarvan iedereen kan vermoeden dat er meerdere camera's zullen hangen? Waar zijn deze beelden trouwens, en mochten ze er niet zijn, waarom niet?
 • Waarom zwijgt Volkert van der G. in alle toonaarden?
We mogen stellen dat de doofpotcommissie bewust of onbewust een flink aantal steken heeft laten vallen. Ze heeft een onderzoekscommissie onwaardig rapport afgeleverd, waarna de Tweede Kamer het werk kon afmaken. Pim Fortuyn is vakkundig onder het tapijt van het Parlement gewerkt.

Wie beschermt Volkert van der Graaf?

Er zijn aanwijzingen, dat Volkert van der Graaf tóch iets te maken heeft met de moord op de Veluwse milieuambtenaar Chris van der Werken in 1996. Van der Graaf zelf is hierbij niet interessant; hij zal zwijgen, want zo staat het in zijn terroristische handboeken. Er zijn belangrijker dingen, zoals de volgende onbeantwoorde vragen.

 

1. Wie trok in 1996 de BVD (thans AIVD) infiltrant in de groep van milieuradicalen waar van der Graaf deel van uitmaakte terug, zogenaamd "omdat er tot actie zou worden overgegaan" (het standaardmoment waarop infiltranten worden teruggetrokken).

2. Wie blies deze actie echter af, en staakte vervolgens het BVD-onderzoek?

3. Wie plaatste de teruggetrokken infiltrant daarna opeens over naar een ander rayon?

4. Wie besliste na het verhoor van Van der Graaf inzake de zaak Van der Werken, dat Van der Graaf geen verdachte was, hoewel zijn alibi uitsluitend gevormd werd door zijn hoogst dubieuze gedachtegenoten?

5. Wie besliste, dat er "geen motief te vinden was", terwijl het door Van der Werken ontworpen "Ammoniak Reductie Plan" het levenswerk van Van der Graaf (het boeren saboteren aan de hand van in absurdum toegepaste milieuregeltjes) volkomen teniet zou doen?

6. Wie hield de via internet gedane bewering van Van der Graaf, dat "boeren maar kruimelwerk zijn, het gaat om de ambtenaren van de milieudienst" buiten het dossier?

7. Wie moffelde tijdens het onderzoek weg, dat Van der Graaf en zijn "idealen" de enige conflictstof waren in het leven van Van der Werken, een zeer zware recherchetechnische indicatie om zwaar op Van der Graaf te gaan rechercheren?

8. Wie besliste, dat diverse sleutelpersonen in deze zaak niet gehoord zouden worden?

9. Wie besliste, dat het onderzoek na reeds zes maanden gesloten werd?

10. Wie besliste in de moordzaak van Fortuyn in 2002, van Van der Graaf over de zaak Van der Werken niet gehoord zou worden, hoewel motief, werkwijze, patroonkaliber (maar wel een ander wapen) en daderprofiel alle overeenkwamen?

11. Wie besliste dat Van der Graaf niet over Fortuyn gehoord zou worden, hoewel er vlak na de moord op Fortuyn toch bedrijvig door de Technische Recherche werd gezocht op het landgoed waar Van der Werken werd vermoord?

12. Wie binnen de recherche, die wél vond dat Van der G. in verband kon worden gebracht met de oude zaak van Van der Werken, werd op die manier monddood gemaakt en buiten spel gezet?

13. Wie negeerde de dringende verzoeken van Kamerleden, boeren en rechercheurs om Van der Graaf wél over de zaak Van der Werken te verhoren?

14. Wie besliste dat de leugens van Van der Graaf over de aanschaf van het moordwapen niet onderzocht mochten worden, zelfs toen bleek dat die aanschaf er van ten tijde van de moord op Van der Werken had plaats gevonden?

15. Wie hield het in radicale activistenkringen veel gebruikt, en bij Van der Graaf thuis aangetroffen handboek buiten het dossier, dat vermeldt dat "áls je eenmaal de grens van moord passeert, je beter meerdere wapens van hetzelfde kaliber tegelijk kunt aanschaffen, omdat je nooit hetzelfde wapen moet gebruiken bij een eventuele volgende moord"?
Waarmee het overeenstemmende kaliber, maar de verschillende wapens in de zaken Van der Werken en Fortuyn volkomen helder verklaard kan worden?

16. Wie besliste, dat vóór de politie-inval bij VMO te Wageningen, burgemeester Sala en de Gemeenteraad werden ingelicht over de identiteit van de dader?
Terwijl toch door vele ervaringen aannemelijk geacht moest worden, dat één van de extreem-linkse gemeenteraadsleden, ondanks de geheimhoudingsplicht onmiddellijk VMO zou inlichten (hetgeen daadwerkelijk gebeurde door GroenLinks wethouder Bogers. De dag daarop, bij de inval, bleek dat er 200 bestanden waren gewist en zaten er recente stofsporen van tientallen verwijderde mappen in de archiefkasten).

17. Wie besliste, dat hoewel er in het Pieter Baancentrum meerdere stoornissen bij Van der Graaf werden geconstateerd, hij toch toerekeningsvatbaar moest worden beschouwd?
Zodat een zeer langdurige TBS-detentie onmogelijk zou worden?

18. Wie kwam op het idee, om zowel in de eerste aanleg van het proces tegen Van der Graaf, als in het hoger beroep, die merkwaardige tegenstelling in de aanklacht van het OM (zowel benaming "politiek moord" als "eenling tegen eenling") in te bouwen, zodat het Hof tot tweemaal toe de eis van levenslang kon negeren?

En als het antwoord op al deze nijpende vragen steeds een andere persoon blijkt te zijn, wie of wat was dan de aansturende kracht achter deze zonneklare reeks van beschermende maatregelen voor Van der Graaf?
Om nog te geloven in het toeval is werkelijk teveel gevraagd; deze gebreken pakten namelijk zonder één uitzondering uit in het voordeel van Van der Graaf.....
Welke instantie heeft de mogelijkheid om zoveel heimelijke invloed uit te oefenen op politiek, OM en bestuurlijke instanties?

Juist ja, daar is eigenlijk maar één antwoord op mogelijk.....


Is Van der Graaf soms een informant voor de AIVD in het links-radicale milieu, door de AIVD aan de leiband gehouden met de moord op Chris van der Werken? Willen ze hem zo snel mogelijk weer actief hebben? Nu hij in zijn kringen een heiligenstatus heeft verworven door de moord op Fortuyn? Nog een tandje hoger: heeft de AIVD voldoende pressie kunnen uitoefenen om Van der Graaf de moord op Pim Fortuyn te laten plegen? Er stonden immers wel grotere belangen op het spel als "de zwakkeren in de samenleving", het motief dat Van der Graaf opgaf voor de moord....... Het was voorjaar 2002 immers erop of eronder voor de heersende politieke elites van Nederland......

Conclusie.

Het onderzoek naar beide zaken was zeer onzorgvuldig, opzettelijk of niet.
Ook al werden kosten nog moeiten gespaard om het tegengestelde te suggereren.
Zoals bijvoorbeeld het lachwekkende natrekken van de productiedatum - en plaats van een leeg pindakaaspotje dat in Van der Graafs garage werd gevonden.
Er zal van het door politiek, OM en Hof zo felbegeerde "uitsluiten van complottheorieën" (waarmee ze de argwaan van het publiek bedoelen te onderdrukken), dan ook nooit enige sprake zijn. Om de simpele reden, dat er meer feiten vóór dan tegen zo'n complot spreken.

Bron: onbekend