(Door Theo van Gogh, 20/05/2002)

Gevraagd naar mijn bevindingen op de dag van Fortuyn's begrafenis, verklaarde ik voor de camera van Willem Lust: "Meneer Melkert is nu in competitie met een lijk. Da's toch weer 'ns wat anders dan een Haagse SM-kelder!" Verder noemde ik Melkert, De Graaf en Rosenmöller 'moordenaars'. 's Avonds heb ik 't in de uitzending van Nova niet terug mogen zien. Hoe zou dat toch komen?

Volgens meneer Lust in zijn onbeholpen berichtje (zie: 'U Schreef') aan deze site was er gebrek aan tijd om mijn citaat uitzend gereed te maken. O ja? Hoe kan 't dan dat uit hetzelfde onderhoud wél geciteerd werd in de uitzending: "Wat ik wel leuk vond was dat Kok zat te gapen op de eerste rij en dat Melkert, omringd door bodyguards, lijkbleek zag."

Zou Nova betaald worden door de PVDA om Melkert onwelgevallige uitspraken van het scherm te bannen en de hetze tegen de stemmers op Fortuyn voort te zetten? Ik vraag 't me af omdat ook die andere tweederangs Feldwebel van de gedachtepolitie, Gerrie Eickhoff, propaganda maakte tegen Fortuyn tijdens een reportage in een (meen ik me te herinneren) Rotterdamse achterstandswijk op Verkiezingsdag.

Ik ben van mening dat alle geweld verwerpelijk is, ook als dat tegen Melkert gebruikt zou worden. Dat belet me niet Melkert 'een moordenaar' te noemen; Melkert is één van de hoofdaanstichters van de hetze die de loop van een pistool deed richten op de Goddelijke Kale.

Waar ik kan, zal ik Melkert als moordenaar blijven aanmerken, want - 't spijt me - ik kan hem niet anders zien; een demagoog zonder talent die om geweld vroeg. Op weg naar de begrafenis van Martin van Amerongen herinnerde ik me de laatste keer dat we samen aten; bij Piet de Leeuw, biefstukken, tong en nog wat, met z'n vijven twee weken geleden. Martin vertelde hoe hij zich genaaid voelde door de zich noemende 'meesterinterviewer' Frénk van der Linden, die hem beloofd had niet over z'n naderende dood en z'n kanker te beginnen. Toch gedaan, natuurlijk.

Van der Linden vervult me met een zekere deernis. Ik zie 'm nog in Nieuws aan Tafel loeien tegen Fortuyn; een ontketende gelovige die maar bleef proberen zijn tegenstander het spreken onmogelijk te maken. Wat zal Van der Linden blij geweest zijn met de moord; oud-gereformeerden menen nu eenmaal dat het Kwaad, of wat zij daarvoor aanzien, verdelgd moet worden.

Ik ben geen liefhebber van Spong's pogingen politici en columnisten voor de rechter te slepen wegens aanzetten tot haat. Met datzelfde (geloof ik) artikel 137 D is mijn persoontje ook jaren achtervolgd. Hoewel 't dankbaar stemt de dames en heren ook 'ns een koekje van eigen deeg te bereiden - Fortuyn was zo ongeveer slachtoffer van iedere Officier van Justitie in dit land die carrière wil maken met zogeheten 'antiracisme'- moet het heilige goed van de Vrije Gedachte ook voor hetzespecialisten gelden. Vertel mij alleen niet dat ik ze geen' moordenaars' mag noemen.

't Is zielig om te zien hoe Folkert Jensma - thans hoofdredacteur van NRC-Handelsblad, voorheen de enige stagiaire die geen contractverlenging kreeg aangeboden bij die krant en zijn positie alleen veilig kon stellen via de rechter - zich in alle mogelijk bochten wringt om zijn tot haat aanzettende hoofdcommentaar van 6 Mei jl. te doen vergeten. Duizenden opzeggingen en een braaf stuk van dezelfde Folkert in de New York Times waarin Fortuyn postuum een veer in zijn reet krijgt gestoken als 'zeker geen rechts-extremist'.

Ik weet niet wie ik weerzinwekkender vind. Kok met zijn oproep 'het verstand' te gebruiken bij de stem, of Melkert die na zijn verpletterende nederlaag repte van 'krassen op de ziel'. Vooralsnog is Fortuyn dood, zijn revolutie onthoofd en kan het grote vergeten beginnen. Geen van mijn PVDA vrienden heeft me tot nu toe kunnen uitleggen waarom Melkert het volk opriep 'Ontwaakt!' tegen deze 'Le Pen', om twee weken naar de begrafenis te gaan van diezelfde Le Pen. Je kunt maar ‚‚n conclusie trekken; Melkert was er op uit om Fortuyn te verdelgen zoals een rat wordt uitgeroeid.