De politieke islam was volgens Pim Fortuyn "de grootste bedreiging voor de vrede in West-Europa!"
 
 
TegendeislamiseringvanonzecFortuyn schreef in 1997 een boek met de niets verhullende titel 'Tegen de islamisering van onze cultuur'. Dit boek veroorzaakte aardig wat ophef in Nederland. Zo waarschuwde hij dat de islam, met name via de in Nederland wonende moslims, een bedreiging vormt voor essentiële Nederlandse normen en waarden. 'Nederlanders zijn zich door hun vergevorderde individualisering niet bewust van hun culturele identiteit en de verworvenheden die daarbij horen: de scheiding van kerk en staat, de positie van de vrouw en de positie van de homoseksuelen. Hun onverschilligheid maakt Nederlanders een makkelijke en kwetsbare prooi', was de kern van Fortuyns uitspraken.
 
 
In een vraaggesprek met het Rotterdams Dagblad riep Fortuyn 28 augustus 2001 op tot een 'Koude Oorlog tegen de islam'. Nederland moet zich wapenen tegen de invloed van de islam, omdat "daarin de grootste bedreiging van de wereldvrede schuilt", vindt Fortuyn. Fortuyn wist de kernnormen en waarden van de moderne Nederlandse samenleving te formuleren en te funderen in de drie grote cultuurhistorische bronnen van het westerse cultuurgebied: jodendom, christendom en humanisme. Hij zag dat de Islamitische cultuur hier in vele opzichten haaks tegenover staat. Daarom waarschuwde hij voor de botsing in de wereld tussen de twee dominante culturen: de moderniteit en de islam. Als geen ander wees hij op het belang van de scheiding tussen kerk en staat.
 
 

Vrijheid van meningsuiting

Fortuyn was vóór alles een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. "Imam El Moumni mag mij als homo "lager dan een varken" noemen. Maar neemt u mij dan niet kwalijk dat ik de islam beschouw als achterlijke cultuur." Waar Fortuyn van walgde was uitspraken met als dekmantel religie. Als Fortuyn had moeten kiezen tussen vrijheid van meninguiting of het beginsel van non-discriminatie, dan zou hij kiezen voor de vrijheid van meningsuiting, als allerhoogste goed van de vrije mens.
 
 

Wees op uw hoede voor islam-extremisme

Het gevaar van moslimextremisme wordt in Nederland grondig onderschat. Op straffe van beschuldiging van "discriminatie", wordt fanatici en extremisten weinig in de weg gelegd, en kunnen kwaadwillenden zich in alle rust voorbereiden op mogelijke ondermijning van de westerse samenleving. Het is zeker niet ondenkbaar dat onze "open samenleving" in de toekomst het slachtoffer kan worden van onze eigen tolerantie. Onder de noemer religie kunnen kwaadwillenden de islam, net als iedere andere religie trouwens, misbruiken om gedesillusioneerde, kansarme en gefrustreerde mensen te mobiliseren. Dit kan tot onvermoede rampen leiden. De onwetendheid van Nederlanders en (progressieve) politici over de islam en haar karakter en de daaruit naïeve aanpak van dit probleem is stuitend te noemen.

 
Redactie PimFortuyn.com, februari 2003
 

"De terreur van Osama bin Laden tegen de Amerikanen is geen incidentele actie van een een kleine groep fundamentalisten, maar een uiting van een heilige oordlog die moslims tegen de westerse beschaving voeren. Het gaat om miljoenen fanatici, miljoenen extremisten. (.....)".
 
"Maar ook voor Europa vormen ze een groot gevaar. Daar komen ze binnen waar ze maar willen en planten zich vervolgens voort als konijnen. De islam stelt zich zo vijandig tegen de westerse, en in feite tegen elke beschaving op, dat culturele, politieke en militaire conflicten onvermijdelijk zijn. Het is oog om oog, tand om tand"
 
"Ook voor iemand die niet denkt dat moslims voorl naar Europa verhuizen om zich voor te bereiden op een bloedige machtsgreep, moet het na lezen van "De woede en trots" duidelijk zijn, dat de omgang met de islam één van de neteligste kwesties zal worden in de komende decennia."
 

(Bron: Elsevier, Oriana Fallaci, journaliste en schrijfster van "de woede en trots".)


 
Aanbevolen literatuur: