25 augustus, Elsevier

Als het aan het kabinet-Kok-II ligt, zal Nederland de komende maand voor de zoveelste keer de Malle Pietje van de wereld spelen. Onze jongens en meisjes van het leger worden op missie gestuurd naar Macedonië om daar de Albanese rebellen te ontwapenen. Een lachwekkende missie. Die rebellen zullen zich helemaal niet laten ontwapenen, zoals het Albanese UCK-rebellenleger is Kosovo dat niet heeft laten doen en rustig is doorgegaan met de etnische zuivering van Serviërs in Kosovo en de uitbreiding van het territorium in Zuid-Servië. Dit alles onder toezicht van de NAVO, dat wel! De achterliggende gedachte van de rebellen is even eenvoudig als helder. Zodra het zuiden van Servië en Macedonië zijn veroverd en Kosovo en Bosnië etnisch gezuiverd van die verfoeide (orthodoxe) christenen, kan het ideaal van een groot Islamitisch Albanië worden verwezenlijkt - met dank aan de naïeve NAVO, Amerika en de Europese Unie! Dan heeft Europa een grote islamitische staat aan de grens van het vrije Westen vanwaar de rest van de EU onder de voet kan worden gelopen.

Zonder onze hartelijke medewerking bereiken deze oorlogszuchtige en meedogenloze rebellen dat nooit, maar met onze hersenloze medewerking zijn ze al een eind op weg. Wie zal het ze kwalijk nemen dat zij in het zicht van de haven hun streven niet opgeven en rustig doorgaan met hun gewapende strijd tegen onschuldige burgers? Wie niet horen wil, moet tenslotte maar voelen. Voor het grote doel telt een onschuldig dodelijk slachtoffer meer of minder natuurlijk niet, en de vernieling van huizen en economie, de verkrachting van vrouwen en de marteling van degenen die ze zowaar laten leven, evenmin. De vredesmacht en de non-gouvernementele organisaties staan erbij en kijken ernaar, maar kunnen het ook niet helpen.

Oud-president Slobodan Milosevic van Joegoslavië zit in Scheveningen gevangen en mag straks verschijnen voor het tribunaal van de overwinaars. De leiders van de NAVO, Tony Blair, Jacques Chirac, Gerard Schröder, Wim Kok en (toen) Bill Clinton, hoeven zich niet te verantwoorden voor hun daden: het zonder enige oorlogsverklaring of enig internationaal verdrag bombarderen van doelen in Servië, waarbij ook willens en wetens burgerdoelen zijn getroffen. Op Milosevic wordt overwinnaarsrecht toegepast en dat heeft naar zijn aard niets van doen met onpartijdig recht, zoals dat hele idee van internationale berechting te hoog gegrepen is. Daarvoor leven wij nog steeds in een te boze wereld, waarin al te vaak, ook van onze zijde en vooral van Amerika, het recht van de sterkste heerst. Dat is het recht van de jungle en niet van de beschaving!

Het proces tegen Milosevic zal ons zuur opbreken en zal de geschiedenis ingaan als de dag der schande. De boef Milosevic - want dat is hij zeker - zal op den duur als overwinnaar uit de strijd komen. De man had in Servië terecht moeten staan, daar heeft hij zijn wandaden begaan. Die samenleving heeft het hem toegestaan en moet daarmee zelf in het reine komen. Een onpartijdig proces tegen Milosevic in Belgrado had dat kunnen bewerkstelligen. Het Joegoslavië-tribunaal had de feiten kunnen aanleveren, en dan was ook Servië een stap verder gekomen.

Intussen is het vrije en ontwikkelde Westen uitermate naïef. Wij moeten daarom onze schroom maar eens afleggen en uitspreken - en bovenal ernaar handelen - dat de grootste bedreiging voor de wereldvrede komt van de islam, waarbij het onderscheid tussen liberale en fundamentalistische islam steeds betrekkelijk is. In Indonesië bijvoorbeeld dreigt complete desintergratie, met alle dagelijkse moordpartijen van dien, door de claims van de islam die geen tegenspraak duldt, laat staan ruimte schept voor andersdenkenden. Natuurlijk wordt door de voorhoede ook daar gevormd door fundamentalistische jongeren, die de moorden en brandschattingen voor hun rekening nemen. Met als beloning eer voor de familie en directe toegang tot de hemel met een overvloed aan maagden. Wat wil je nog meer!

Er is bijna geen conflict ter wereld, of het nu een burgeroorlog betreft of een oorlog tussen twee of meer landen, waar de islam geen prominente rol speelt. Het Midden-Oosten, Indonesië, de Balkan, India-Pakistan, Tsjetsjenië, Turkije, tal van landen in Afrika. Gedurende de Koude Oorlog wist het vrije westen precies wie onze normen en waarden bedreigden: het communisme in de Sovjet-Unie, Oost-Europa, China, Noord-Korea, Noord-Vietnam, Cuba, etcetera. Achteraf heeft de geschiedenis ons gelijk gegeven. De rol van het communisme is vrijwel uitgespeeld, maar overgenomen door de islam.

In het vrije Westen zijn we er zelden toe overgegaan om communistische partijen en organisaties te verbieden. Een teken van kracht! Maar we hielden ze wel goed in de gaten en dat is achteraf ook meer dan terecht gebleken. Hetzelfde moeten wij doen met al die islamitische organisaties en kerkgenootschappen in onze landen! In Macedonië hebben wij als klein land niets te zoeken, het dient geen enkel Nederlands belang, behalve het strelen van de ego’s van Wim Kok (PvdA), Ad Melkert (PvdA), Hans Dijkstal (VVD) en dat onnozele schaapje, VVD-minister van Defensie Frank de Grave.

Pim Fortuyn,
Rotterdam, 25 augustus 2001