13 december 2001, Business Class

Op dinsdag 11 december hadden we weer ons jaarlijks Business Class symposium in de onvolprezen Hotels van Oranje.

Nu al weer voor de derde keer, er begint zich iets van een traditie af te tekenen. De bijeenkomsten zijn immer gezellig. Er komt een soort mensen dat altijd bezig is met hard werken en ondernemen en dat zelden of nooit een symposium bezoekt. Maar deze jaarlijkse happening slaan ze niet over. Waarom? Omdat er goede sprekers zijn die onderwerpen behandelen die hun interesse hebben en omdat voorzitter, Harry Mens, in samenwerking met de hotels van Oranje een sfeer weet te scheppen waarin mensen elkaar willen ontmoeten.

Ik zie het ieder jaar weer gebeuren, mensen leggen met een groot gemak geheel nieuwe contacten en dat kan alleen maar als omgeving, sfeer en sprekers daartoe uitnodigen. Kortom dit is een uniek congres en als u er nog nooit bent geweest, bezoek het dan volgend jaar, op 10 december 2002 is het, Deo Volente, weer zo ver.

Dit jaar stond in alle spreekbeurten het thema recessie centraal. De toon van de meeste sprekers was gematigd optimistisch. De verwachting is dat het geen diepe recessie zal zijn en ook niet een van lange duur, maar dat het dit voorjaar in Nederland wel eventjes flink raak zou kunnen zijn, waarna de weg omhoog weer snel zal worden gevonden.

Onze beursgoeroes verwachten in de loop van de komende maanden een nieuwe koersval, maar met die koersval is de bodem dan ook bereikt en daarna zullen de koersen geleidelijk weer, en dat gedurende langere tijd, een opgaande beweging vertonen.

Althans dat voorspelt ons Tostrams onder de titel: “The trend is your friend”. Dit bureau bestudeert trendmatige ontwikkelingen op de beurs over een langere periode.

De president van Transavia, Legro, gaf een schets van de ontwikkelingen in de luchtvaart. Ook daar is inmiddels de opwaartse trend weer opgepakt, zij het dat het niveau van voor 11 september nog lang niet is gehaald, maar men is al lang blij dat mensen weer durven en willen vliegen. Legro verwacht dat geen van de drie Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, KLM, Martinair en Transavia door 11 september in de problemen zal komen. Er moet op korte termijn alleen niet nog weer iets van dien aard gebeuren, dan weet ook Legro het even niet meer.

Het bloedstollendste verhaal kwam echter van de bekende strafpleiter Mr. Moszkowicz onder de titel: “Ondernemers en justitie”. Vorig jaar nam zijn confrère Mr. Spong dit onderwerp voor zijn rekening. Een sterk juridische verhandeling en daardoor gek genoeg minder aansprekend. Moszkowicz bediende zich echter van zijn rijke ervaring als strafpleiter voor ondernemers en ja dan gaat zo’n onderwerp ineens veel meer leven. Dan blijkt dat je helemaal geen ondernemende crimineel behoeft te zijn om door het Openbaar Ministerie voor het gerecht gesleept te worden. Dat gebeurt gewoon met ordentelijke ondernemers waar het OM een zekere verdenking tegen koestert, dat laatste is al genoeg. Het kan betrekking hebben op de fiscaliteit, op premieafdrachten, op milieuwetgeving op ongeoorloofde transacties, etc.

Ook indien de ondernemer er niets vanaf weet en mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd door medewerkers zonder zijn medeweten, dan nog is de ondernemer strafrechtelijk te vervolgen. Daartoe heeft het OM een belachelijk groot aantal instrumenten tot zijn beschikking, instrumenten die doen denken aan het Rijk van de Duivel achter het ijzeren gordijn van voor de val van de Muur in 1989.

Het OM kan feitelijk onbeperkt afluisteren, e-mail- en internetverkeer bekijken, ook van personen waartegen geen verdenking berust, maar die contacten onderhouden met de verdachte persoon. De regels zijn zo ruim gesteld dat het OM feitelijk een blanco volmacht heeft om iedere staatsburger af te luisteren als het haar goeddunkt. Enfin, ik had me nooit gerealiseerd dat dit allemaal mogelijk is in een land met een zo stevige rechtstatelijke traditie. Het heeft eerder iets weg van een bananenrepubliek en ik zal mij na 15 mei 2002 zeker ook inspannen om het OM een halt toe te roepen en zo mogelijk op de terugtocht te dwingen.

En dan nu maar hopen dat die engerds van het OM ook de site van Business Class van een tap hebben voorzien, kunnen ze al vast aan de slag want na 15 mei is er voor hen een hoop werk aan de winkel. Een complete cultuuromslag, die ertoe moet leiden dat niemand meer schuldig wordt verklaard alvorens zijn schuld is bewezen. Ook de FIOD dient nodig aan banden te worden gelegd. Als er geen aanwijzing voor wapenbezit zijn wordt iemand gewoon decent gearresteerd, zonder al dit belachelijke nergens op slaande wapenvertoon waar men nota bene ook nog eens de pers bij haalt. Op het moment dat het OM of FIOD zelf de pers zoeken en zo de verdachte al tot schuldige verklaren, zou een zaak automatisch niet meer ontvankelijk moeten zijn. Voorts dient er voor juridische misstappen een echte schadevergoedingsregeling te komen, waarbij alle schade aan betrokkene wordt vergoed waarbij het er niet toe doet of het OM terecht een redelijk vermoeden kon hebben.

Gewoon, bij vrijspraak volgt vergoeding van de reële schade. Dat zal het OM leren mensen lichtvaardig op te pakken. Over die afluisterpraktijken hoeven we het natuurlijk niet eens te hebben, drastisch inperken die handel en dit alles met het oog op het herstel van de rechtstaat waarin de burger gevrijwaard wordt van overmatig overheidshandelen.

Wij wensen deze Big Brother who is watching uspertinent niet, de Tweede Kamer heeft weer eens zitten slapen!

Pim Fortuyn
Rotterdam, 13 december 2001