De waarheid over de multiculturele samenleving mocht jarenlang niet worden gezegd, met als gevolg dat geen passende maatregelen werden genomen. Wij eisen dat nieuwkomers zich inspannen om zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. De ongecontroleerde toestroom van nieuwkomers zorgt voor tweedeling en maakt de grote steden onleefbaar. 

 
01/05/2002 - Pim Fortuyn

De puinhopen van acht jaar Paars bestaan uit wachtlijsten, files en rampen. Dat zeggen de krantenkoppen. Maar het is nog veel erger: een toenemend gevoel van onveiligheid door een miljoen misdrijven per jaar en een oplospercentage van krap 15%. Grote bevolkingsgroepen leven in Nederland volkomen langs elkaar heen en het wederzijds respect dreigt in gevaar te komen. Volgens Paars is het echter nog nooit zo goed gegaan in ons land. Het is deze ontkenning van de werkelijkheid waardoor zoveel kiezers - autochtonen én allochtonen - zich in hun hemd gezet voelen.

De waarheid over de multiculturele samenleving mocht jarenlang niet worden gezegd, met als gevolg dat geen passende maatregelen werden genomen. Wij eisen dat nieuwkomers zich inspannen om zich de Nederlandse taal en cultuur eigen te maken. De ongecontroleerde toestroom van nieuwkomers zorgt voor tweedeling en maakt de grote steden onleefbaar. Wij nemen het niemand kwalijk dat hij hier zijn heil komt zoeken, we nemen het wel de paarse overheid kwalijk dat zij in het buitenland de illusie heeft gewekt dat in het dichtbevolkte Nederland plaats is voor iedereen. Daardoor ontkracht zij de nieuwe Vreemdelingenwet.

Valse hoop

Vorig jaar zijn 33.000 asielzoekers naar Nederland gekomen, van wie minder dan tien procent echt zal worden toegelaten. De meesten belanden dus in de illegaliteit. Dit betekent dat 30.000 mensen een vergeefse reis hebben gemaakt en valse hoop is gegeven. Dat is pas asociaal! Helderheid is geboden, de Nederlandse ambassades en plaatselijke media zullen worden ingeschakeld om het nieuwe aangescherpte beleid in het buitenland uit te dragen. Vluchtelingen moeten volgens de richtlijnen van de Verenigde Naties in de regio worden opgevangen. Het is onze plicht daar ruimhartig financieel aan bij te dragen.

Er moet meer blauw op straat en minder achter het bureau. Elk gedoogbeleid ten aanzien van onveiligheid op straat dient te verdwijnen. Tegen minachting van de politie wordt krachtig opgetreden. Er moeten prioriteiten worden gesteld. Het is onbegrijpelijk dat justitie wel de burger aanpakt die het recht op zelfverdediging uitoefent, maar de boeven laat lopen. Het is onbegrijpelijk dat justitie wel een brave Turkse kleermaker en hardwerkende Poolse aspergestekers oppakt, maar geen tijd zegt te hebben om misdrijven op te lossen. Wanneer gaan we eens normaal doen? De korpsleiding moet op resultaat worden afgerekend.

Het doek is nu voor Paars gevallen en u krijgt op 15 mei een unieke kans te kiezen voor echte verandering. Dat kunnen we u garanderen als de Lijst Pim Fortuyn de grootste partij wordt. Als u naar de Soundmixshow heeft gekeken, dan zag u dat de paarse politici u gouden bergen beloofden. Zelfs GroenLinks beloofde zowaar de bureaucratie te gaan aanpakken. Over populisme gesproken!

Vindt u niet vreemd dat inmiddels nagenoeg al onze standpunten zijn overgenomen door partijen die ons eerst zwart maakten? Hoe geloofwaardig zijn VVD en PvdA die jaren de kans kregen en hoe betrouwbaar is het CDA dat blijft lonken naar links? Om maar te zwijgen van de combinatie PvdA en GroenLinks die dodelijk is voor de automobilist. De LPF maakt een einde aan het autootje pesten en gaat de doorstroming van het verkeer verbeteren.

Ik wil terug naar de menselijke maat, terug naar kleinere scholen en ziekenhuizen, waar mensen met plezier aan het werk gaan en het ziekteverzuim daalt. Geen Haagse dictaten, maar de zeggenschap terug bij de mensen die het moeten doen: de onderwijzers, artsen, verpleegkundigen en politieagenten.

U kunt daarvoor zorgen. Het is zij of ik. Kies voor verandering. Stem Lijst 15