Wat ons het meest ergert in de stortvloed en diarree aan demoniseringen en kritiek op Pim Fortuyn - naast dat hij als onfatsoenlijke anti-democraat en rechtsextremist werd afgeschilderd - is dat hij geen oplossingen zou hebben aangedragen voor de problemen die hij aankaartte. Niets was minder waar! Fortuyn had de Nederlandse maatschappij meer dan 20 jaar bestudeerd en had maar liefst 95 boeken geschreven over maatschappelijke, economische en sociologische aspecten die wat hem betreft verbeterd moesten en konden worden.

In zijn boeken "De Verweesde Samenleving", "Babyboomers", "Het zakenkabinet Fortuyn", "Beklemmend Nederland" en "Tegen de islamitisering van onze cultuur" rekent Fortuyn genadeloos af met de regentenkliek en de machtshebbers in Nederland. Het is met name deze elite die Nederland in de loop der jaren op allerlei domeinen heeft verwaarloosd en in een neerwaartse spiraal heeft gebracht.

Argumenten

Fortuyn stelde dat zeker 10% van alle ambtenaren overbodig waren. Hij doelde daarbij op de afdelingshoofden, managers, de overleg- en vergadercultuur, de bureaucratie en de regelgeving, dat zichzelf in stand hield.
Zijn tegenstanders kwamen met de argumenten dat Fortuyn tevens de politie, defensie en het onderwijs wilde versterken en dat dat niet samen zou gaan. Het gaat natuurlijk prima samen om 10% op de overhead te saneren en daarnaast meer handen aan het bed, meer blauw op straat en meer leraren voor de klas te zetten.
 
Overigens wilde Fortuyn daarvoor geen cent extra uittrekken. Er ging volgens hem al genoeg budget naar deze sectoren. Fortuyn vond dat deze gelden eerst maar eens efficiënter en effectiever moesten worden ingezet. Zijn opponenten mistten een financiële paragraaf in hetverkiezingsprogramma, "De Puinhopen van acht jaar Paars".  Fortuyn vond dat niet nodig, omdat "de financiën dezelfde zouden zijn als in de bestaande situatie, maar effectiever besteed."

Ook zou er volgens de tegenstanders geen samenhang zijn in Fortuyns ideeën! Het is maar net hoe je het wil zien! Wie de moeite had genomen om het omvangrijke oeuvre van Pim Fortuyn door te lezen, ziet wel degelijk continuïteit, conformiteit en samenhang in de ideeën van Pim Fortuyn over hoe hij de puinhopen in Nederland wilde gaan aanpakken en opruimen.

Dat kan altijd nog, want de boeken van Pim Fortuyn zijn nog altijd te bestellen. Geen slecht idee voor iedereen die wel een mening had over Fortuyn, maar inhoudelijk niet helemaal wist waar Fortuyn precies voor stond!
 
 
PimFortuyn.com
10 augustus 2006