Profeten zijn nogal in tegenwoordig. Pim Fortuyn voldoet in vele opzichten aan de beschrijving profeet. Hij ventileerde een afwijkende mening, werd daarom verketterd, streed tegen het establishment - het bestuur - van Nederland, legde zijn leven in de waagschaal en werd uiteindelijk vermoord. Een profeet is volgens het Kramers woordenboek: "iemand die voorspellingen doet". Verder staat bij de beschrijving van profeet "geen profeet is in eigen land geëerd". Dat Pim Fortuyn bij velen niet geliefd was en nog steeds niet, is wel duidelijk. De gelijkenissen tussen Fortuyn en de historische figuur Jezus Christus zijn opvallend. De laatste streed ook tegen het establishment - de Farizeeërs, had vele aanhangers bij het gewone volk en werd uiteindelijk vermoord.
 
Vandaag zou Fortuyn 58 jaar geworden zijn, als de links-extremische nietsnut Volkert van der Graaf hem tenminste niet met 6 gerichte kogels zou hebben afgeslacht. Dit tot opluchting van velen in het land, zoals Koningin Beatrix, ex-premier Wim Kok, Ad Melkert, de gehele Linkse Kerk en vele anderen.

Vastberaden

Is het land gered doordat Pim werd geëlimineerd en geliquideerd? Niet echt, het land is er sinds 2002 niet echt veel beter op geworden. Er is een aanzienlijke collectie met fragmenten van en over Pim beschikbaar. Wie deze fragmenten bekijkt, ziet hoe overtuigend, bevlogen, geërgerd, gemotiveerd en vastberaden hij was tijdens zijn optredens. Van Fortuyn werd vaak gezegd dat hij veel van ideeën en meningen veranderde en van marxistisch-leninistisch in de jaren '60 veranderde tot een rechterflank politicus in de jaren 2000.

Het is duidelijk geworden dat Fortuyn in ieder geval vanaf begin '90 maar één doel voor ogen had: Nederland grondig veranderen en moderniseren. Als middel wilde hij dan ook graag minister-president worden, hetgeen hem virtueel gezien ook is gelukt: op 6 mei stond hij met 38 zetels in de peilingen ruim op kop. Van Pim werd ook vaak beweerd dat hij alleen maar kritiek uitte en de zwakkeren aanpakte. Totale bullshit. Fortuyn was erg begaan met de maatschappij. Hij wilde alleen af van de loodzware verzorgingsstaat (geen vangnet meer, maar een hangmat voor velen), de ons-kent-ons baantjes verdelers en de profiteurs. Bovendien streefde hij naar eigen verantwoordelijkheid in plaats van leunen op vadertje staat.

Had hij geen oplossingen? Hou toch op!!! Fortuyn schreef in 20 jaar meer dan 95 boeken met oplossingen. Alleen waren dat niet de oplossingen die links Nederland wilde horen.... Pim leeft in onze gedachten voort als charismatische, flamboyante, glasheldere, provocerende maar ook flexibele en innemende persoonlijkheid.

 Wie de de fragmenten en videobeelden ziet, valt het op dat Fortuyn niet altijd bijzonder sympathiek was en af en toe zelfs een behoorlijke klootzak. Hij was compromisloos en wenste met respect te worden behandeld. Wie hem niet met respect behandelde, kon dan ook de volle lading krijgen.
 

Charismatisch leider

In boek 'Fortuyn, chaos en charisma' van Clemens van Herwaarden staat diens promotie-onderzoek naar de achtergrond en de populariteit van het leiderschap van Fortuyn beschreven. De belangrijkste conclusies: in tegenstelling tot wat de Linkse Kerk graag wil laten horen, was Pim Fortuyn wel een charismatisch leider.

De punten waarop Van Herwaarden dat baseert:

* het gezag steunt op de sympathie en toewijding van een grote achterban
* de leider is een held met een hogere missie
* de charismatisch leider moet zich steeds bewijzen
* de charismatisch leider heeft revolutionaire kracht
* het gezag is natuurlijk, niet formeel of bureaucratisch
* persoonlijke banden zijn belangrijk, inzet wordt beloond
* de charismatisch leider wil ander soortig leiderschap doorbreken
* de charismatisch leider doorbreekt tradities

 
Verder stelt Van Herwaarden in zijn boek:

* een charismatisch leider benoemt sociale problemen en wijst op de mogelijkheid om gerezen problemen op te lossen.
* de charismatisch leider ontwikkelt een nieuwe aanpak om de problemen op te lossen
* de charismatisch leider verkondigt een gemeenschappelijke gevoel over de uitvoering om te komen tot een bepaald doel. De mening van velen wordt geuit
* de charismatisch leider weet de boodschap op een aantrekkelijke wijze te brengen, waardoor een groot gedeelte van de bevolking zich aangesproken voelt.
 
PimFortuyn.com
19 februari 2006