Rotterdam, 20 februari 2004


Een overweldigende, waardige avond Pim Fortuyn

Gisterenavond werd Pim Fortuyn, Neerlands grootste opinieleider ooit op waardige wijze herdacht met de Pim Fortuyn Awards. Een herdenking, een gebed, een inleiding door Hans Vervat, een korte herdenkingsdienst door celebrant, Hoog Eerwaarde de heer C.N. Bergs en feilloos erop aansluitend een zeer mooie compilatie over Pim Fortuyn, met beeldfragmenten door de jaren heen.

Pim Fortuyn Awards
Een kathedraal met plusminus achthonderd mensen, die door de snijdende kou naar de Kathedrale Parochie van de H.H. Laurentius Elisabeth aan de Mathenesserlaan te Rotterdam waren gekomen om stil te staan bij de verjaardag van Pim Fortuyn en om de Pim Fortuyn Awards bij te wonen.


Syp Wynia
Hield een vlammend betoog op zijn vaak scherpe, heldere en pakkende toon zoals we kennen van hem uit zijn wekelijkse columns in Elsevier. Vele verwijzingen naar Pim Fortuyn, de linkse kerk, de islamisering, de problematiek in de huidige maatschappij en wat de oorzaak hiervan is.


Hans Smolders
Een emotionele doch zeer sterke toespraak, waaruit zoveel bewondering, waardering en respect jegens Pim Fortuyn naar voren kwam. De man, die de moordenaar op Pim Fortuyn destijds achtervolgde reikte nu bijna twee jaar later na de dood op Fortuyn de eerste Award uit aan de beste columnist die gekozen van was voor de Pim Fortuyn Award.

Rillingen
Prof. Bob Smalhout hield de kathedraal in zijn greep met een zeer indrukwekkende en krachtige voordracht over het falen van de linkse regering, de verziekte jaren zestig die zo bepalend zijn geweest voor de maatschappij waarin we nu leven, het onderwijs dat volkomen mank is, de gezondheidszorg die ernstige herstructurering behoeft, Pim Fortuyn die voor zich velen sterk maakte vanuit een soort missie, maar die de kans niet leek te krijgen door politiek links verdeeld Nederland, de media en een ieder die dit fenomeen de mond trachtte te snoeren.
Iemand die dat wel lukte was Volkert van der Graaf, zoals we allen konden meemaken op 6 mei 2002.

De Verweesde Samenleving, dat Pim Fortuyn zo treffend wist te omschrijven in zijn boek met gelijknamige titel werd aangehaald om in een paar zinnen te omschrijven met welke problematiek wij te maken hebben. Met verwijzingen naar de toenemende islamisering van ons land, de ‘verweesden’, die het niet meer opbrengen om op waardige wijze met elkaar om te gaan, de alledaagse problemen die we ondervinden van een beleid dat de wortels had in de jaren zestig.

Pijnlijk duidelijk was het voordragen van “De Zittende Politicus" van Gerrit Komrij uit mei 2002, hieronder nogmaals weergegeven, omdat dit gedicht alles omvat: de sfeer, de werkelijke schuldigen achter de moord.
Verdere toelichting is niet nodig.De zittende politicus

Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel
Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,
Nadat de gek de nar had omgebracht,
Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,
En maakte hij onbespied een pirouette,
Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.
Hij oefende het woord “geschokt” voor morgen
En sliep als twintig ossen kunnen slapen.
Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.
Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.
Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.
Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,
En ziet nog steeds, het echte monster niet.

Gerrit Komrij, mei 2002Elena Bezprozvannykh bezorgde koude rillingen met een prachtig (speciaal voor piano herschreven) Ave Maria en een zeer indrukwekkend stuk van Chopin.

Het programma was twee uur bezig, waarin een ieder muisstil aanschouwde wat er zich voor prachtigs voordeed in de Kathedraal, de kerk waarin Pim Fortuyn bijna twee jaar geleden was opgebaard.
Een korte pauze werd door velen benut om met elkaar bij te praten.


Joost Eerdmans
Na de onderbreking van tien minuten hervatte het programma met de uitreiking van de tweede Pim Fortuyn Award. Deze was voor Joost Eerdmans, als beste politicus van 2003. Marten Fortuyn hield een mooie inleiding en speech waarna Joost Eerdmans naar voren werd gevraagd om de Award in ontvangst te nemen.

Hem overviel verschillende malen een overweldigend applaus vanwege zijn zeer heldere, goed geformuleerde, scherpe doch realistische kijk op de gehele samenleving en de verloedering van onze maatschappij. Een sterk betoog voor meerdere gevangenen op een cel naar aanleiding van zijn eigen proef, een opsluiting van ruim een week in een Huis van Bewaring, januari j.l.
De strafvervolging voor personen die minimaal 10 jaar moet zijn leverde hem applaus op, net als zijn wervelende redenering op gebied van de toenemende islamisering, de achteruitgang en de problematiek van de Nederlandse samenleving. De vrijheid van godsdienst, maar het noodzakelijke aanpassen aan de wet hierop, het pleiten voor een seculier Nederland leverde hem staande ovaties op.
Eerdmans sloot af met een vlammend betoog dat hij zal niet rusten voordat de waarheid omtrent de moord op een veelbelovend politicus,voormalig lijsttrekker, aankomend minister president van dit land, geheel opgelost zal zijn. Want er staan nog teveel vragen open.

Schilderij
Nadat het de laatste klanken van het overweldigende applaus waren weggeëbd, ging men over tot de onthulling van een nieuw doek, gemaakt door kunstschilder mevrouw Kerdy van Vuuren. Zij vertelde op haar beurt hoe zij was gekomen tot het maken van juist deze beroemde afbeelding: Pim Fortuyn op het strand van Noordwijk met Kenneth en Carla, na een uitzending van Business Class.
Het viel de kunstenares vorig jaar op dat mensen, een jaar na de dood van Fortuyn, zo emotioneel reageerden op een eerste schilderij dat ze van Pim Fortuyn had gemaakt. Het werd haar toen duidelijk dat dit een zeer bijzondere man was, die bij zo vele mensen een indruk had achtergelaten. Toen, ruim een jaar na zijn dood.
Zij vatte in 2003 het idee op om nog een doek van hem te maken. Ze legde uit dat ze veertien maanden bezig was geweest met het vervaardigen van dit schilderij, dat vanavond werd onthuld.


Slot
Bijna aan het einde van het programma droeg Hoog Eerwaarde - de heer mr drs. L.J.W. Berger, pastoor - op geheel eigen, moderne en passende wijze een levendige, respectvolle ode op aan de man die hij zeer hoog had zitten: Pim Fortuyn. Op een humoristische, maar ook gevoelige manier droeg hij als een van de laatste sprekers een slotgebed en een zegen voor.

Daarna rondde Jennifer Vetter, een van de organisatoren van deze meer dan prachtige avond, af met het uitreiken van bloemen aan een ieder die had gesproken en genomineerd was voor de Pim Fortuyn Awards 2003.


Een avond, die op velen zeer veel indruk heeft gemaakt. Juist omdat het een moment was van stilstaan bij degene die dit hele land op zijn kop zette, die nog steeds door velen als leidraad wordt gebruikt voor de denkbeelden heden ten dage.

Een man die weliswaar werd vermoord om zijn ideeën, visies en uitspraken , maar van wie zijn gedachtegoed nooit verloren zal gaan. Zijn denkbeelden zullen tot in lengte van dagen voortleven, omdat zijn visionaire inzichten niet gedateerd zijn, neen, het begin werd juist gemaakt met zijn opkomst in 2001.

Zijn dood in 2002 bracht onbeschrijflijk veel verdriet met zich mee. Doch, bijna twee jaar na zijn dood, is Pim Fortuyn levender dan ooit. Zoals gisteravond, 19 februari - de dag waarop hij 56 zou zijn geworden - bleek.


Bron: Hannah, FortuynPolitiek.nl