www.pimfortuyn.com en www.pim-fortuyn.nl hebben dit jaar voor het eerst de Pim Fortuyn Awards georganiseerd. De Awards zijn een eerbetoon aan de man die Nederland wakkerschudde! Daarnaast zijn de Awards bedacht als stimulans voor politici en opinievormers, die zich verdienstelijk maken bij het uitdragen van het gedachtegoed van Pim Fortuyn, het op fortuynistische wijze bedrijven van politiek, het tonen van lef of het verkondigen van controversiële standpunten.

Zoals ook uit vele reacties bleek, onderschrijven wij dat niemand Pim als persoon én fenomeen kan vervangen. De Awards zijn dan ook uitdrukkelijk niet bedoeld om een opvolger te kiezen etc. Wat ons als organisatie betreft zouden dan ook alle genomineerden, alsmede de door u aangedragen personen een pluim mogen ontvangen. Op basis van de gehanteerde methode, waarbij bezoekers van onze sites gedurende een maand hun keuze konden inzenden, zijn de volgende winnaars van de Awards gekozen:


Winaars van de Pim Fortuyn Awards 2003:

Meest Fortuynlijke Opinievormer van 2003
Prof. Bob Smalhout - Columnist in De Telegraaf

Meest Fortuynlijke Politicus van 2003
Joost Eerdmans - Lijst Pim Fortuyn


Prof. Smalhout wist met een kleine voorsprong Theo van Gogh voor te blijven bij de fortuynlijke opinievormers. Bij de toelichtingen op de keuzes werd over Smalhout o.a. geschreven: "Als geen ander weet deze professor de denkwijze van Pim Fortuyn op tal van maatschappelijke terreinen te verwoorden en diverse misstanden in onze samenleving tot het bot te analyseren."

Voor Eerdmans, die Michiel Smit en Ayaan Hirsi Ali qua stemmen nipt voorbleef, werd o.a. de volgende motivatie gegeven: "een veelbelovende jonge politicus die dit jaar heeft laten zien steeds meer te groeien in zijn rol als volksvertegenwoordiger. Geeft helder, duidelijk, consequent en vooral zelfbewust vorm aan het gedachtegoed van Pim Fortuyn in de landelijke politiek. Zowel in de Tweede Kamer als via pers en media heeft hij de bureaucratie, de integratie en veiligheid van de burger in het bijzonder aan de kaak gesteld. Pim Fortuyn zou trots op hem zijn geweest."


Smalhout en Eerdmans hadden stevige concurrentie van andere genomineerden: Ronald Sörensen (Leefbaar Rotterdam), Ayaan Hirsi Ali en Geert Wilders (VVD) en Michiel Smit (NieuwRechts) bij de politici, Theo van Gogh, Pamela Hemelrijk, Rob Hoogland en Marcel Roele bij de opinievormers.

Ayaan Hirsi Ali kreeg de nominatie voor haar heldhaftige en moedige optredens voor de emancipatie van de moslimvrouw en tegen islamfundamentalisme in Nederland. Ronald Sörensen, de voorman van Leefbaar Rotterdam, kreeg de voordracht op basis van zijn fantastische werk in Rotterdam waar hij een partij leidt, die geheel werkt in de lijn zoals Pim Fortuyn dat heeft bedoeld. Michiel Smit, die kon rekenen op een grote kern van fans, werd op de lijst van nomineerden geplaatst voor zijn lef, onorthodoxe aanpak voor het behoud van het Nederlandse cultuurgoed en actiebereidheid. Wel roepte hij, zoals verwacht, de nodige reacties op bij stemmers die hem vaak wat extreem vinden. Geert Wilders werd genomineerd vanwege zijn heldhaftige en moedige optredens tegen islamfundamentalisme in Nederland. Dat moest hij dit jaar zelfs met persoonlijke bedreigingen ontgelden.

In totaal zijn er meer dan 650 stemmen uitgebracht door de bezoekers van de sites. Mede hierdoor zijn de eerste Awards een groot succes geworden. Wij zijn ontzettend verheugd over de steunbetuigingen, reacties en opmerkingen die bij ons zijn binnengekomen. Voor ons een geweldige bevestiging dat Pim Fortuyn nog altijd bij ons voortleeft!!!

Ook kregen wij vele tips over politici en opinievormers die volgens de schrijvers ten onrechte niet genomineerd waren. Hans Smolders (voormalig Tweede Kamerlid LPF en chauffeur Pim Fortuyn), Gerard van As (LPF), Camiel Eurlings (CDA), Marco Pastors (Wethouder Leefbaar Rotterdam), Sylvain Ephimenco (Trouw), Hafid Bouazza (Schrijver) Syp Wynia (Elsevier), Leon de Winter (Elsevier), Afshin Ellian (NRC Handelsblad), Paul Cliteur (Rechtsfilosoof), Ebru Umar (Columniste), Herman Eetgerink (Telegraaf), Peter Siebelt (Onderzoeker) en Herman Philipse (Filosoof) zijn allemaal genoemd als kandidaat. Als organisatie onderschrijven wij dat ook deze personen fantastisch werk doen om het publieke debat open te breken en "de erfenis van Fortuyn" onder de aandacht te brengen. Wij hopen dat zij hun missiewerk zullen voortzetten. Wellicht worden zij eind 2004 genomineerd voor de volgende Pim Fortuyn Awards?


Laten we Pim Fortuyn nóóit vergeten!

PimFortuyn.com
Team Pim-Fortuyn.nl