Categorie Politicus 2004
Geert Wilders

Categorie Opinievormer 2004
Theo van Gogh (postuum)

Categorie Columniste van 2004
Pamela Hemelrijk

Deze Awards zijn onafhankelijke publieksprijzen die enerzijds een postuum eerbetoon zijn aan Pim Fortuyn en anderzijds een stimulans voor politici, opinievormers, columnisten en personen die het gedachtegoed van Pim Fortuyn op een waardige wijze uitdragen. Dit zijn allen kandidaten die Fortuyns verdiensten en betekenis voor de Nederlandse democratie onderkennen en begrepen hebben. Wat Pim Fortuyn naliet, is tijdloos en van belang voor de gehele maatschappij.

In tegenstelling tot vorig jaar worden de Awards niet in het openbaar uitgereikt. Eén van de winnaars, Theo van Gogh, is vermoord en de commissie vindt het daarom niet gepast om de Award tijdens een feestelijke gelegenheid aan nabestaanden te overhandigen. Voor Geert Wilders kan de organisatie de veiligheid niet garanderen.

Ten opzichte van de eerste editie van de Awards, vorig jaar gewonnen door Joost Eerdmans en Prof. Dr. Bob Smalhout, is het aantal stemmen verdubbeld.

Wij wensen belangstellenden en iedereen die de nagedachtenis aan Pim Fortuyn een warm toedraagt fijne feestdagen toe en een voorspoedig 2005.

20 december 2004,

Organisatiecommissie
Pim Fortuyn Awards 2004
(PimFortuyn.com, Simon Fortuyn, Marten Fortuyn, Hans Smolders)

 
---------------------------------------------------------------------------------
Naschrift 10 januari 2005.

De organisatiecommissie had in eerste instantie besloten de Award voor 'Fortuynist van het Jaar' niet uit te reiken. De commissie had daarvoor een aantal zwaarwegende redenen.

Onder juridische druk heeft PimFortuyn.com echter, als feitelijke organisator van de Awards, besloten de prijs alsnog aan dhr. Meijer te geven. Het bijbehorende beeldje zal zo spoedig mogelijk worden toegezonden. Het besluit wordt hiermee op de site www.pimfortuyn.com bekend gemaakt. Het moge duidelijk zijn dat wij deze gang van zaken betreuren.

PimFortuyn.com
Organisatiecomité Awards
 
Categorie Fortuynist van 2004
Paul Meijer (Bennebroek)
 
 
Toelichting


Waarom heeft de commissie de Award niet direct uitgereikt aan degene met de meeste stemmen?
De organisatiecommissie heeft daartoe besloten. Paul Meijer van Forza! Nederland heeft de meeste stemmen behaald. Zijn gedrag en uitingen in het afgelopen jaar stuitten op teveel verzet binnen de commissie, die de Award uit naam van Pim Fortuyn organiseert.

Maar waarom stond hij dan op de lijst?
Iedereen kon worden genomineerd. De commissie heeft tijdens de Awards informatie gekregen over uitingen die door dhr. Meijer zijn verricht. Er zijn een aantal criteria opgesteld, waaraan de genomineerden moesten voldoen. Hierin stond niets over taalgebruik in e-mails of op fora.

Wij betreuren achteraf dat dhr. Meijer op de nominatielijst is geplaatst en bieden daarvoor dan ook onze excuses aan.

Waarom dan toch dat besluit?
De commissie kreeg gewetensbezwaar bij het uitreiken van deze Award. Dit gaat uitdrukkelijk niet over vrijheid van meningsuiting maar over respect en de normen van redelijkheid en billijkheid.

Hoewel de commissie de uitslag erkende, hebben wij in eerste instantie gemeend de Award niet uit te reiken. In juridische termen is dit kennelijk niet mogelijk.

Omdat de organisatie niets voelt voor een juridische procedure heeft PimFortuyn.com besloten om het beeldje alsnog toe te kennen.